مصاحبه

مصاحبه

مصاحبه

1 مهر 1400

مصاحبه شرکت گسترش صنعت خاورمیانه با روزنامه صبح امید


مصاحبه شرکت گسترش صنعت خاورمیانه

جناب مهندس موبدی ضمن تشریح فعالیت شرکت گسترش صنعت خاورمیانه ، به بیان مشکلات و سختی های پیش روی شرکت های دانش بنیان پرداختند و درخواست این شرکت های را اعلام داشتند.


دانلود مصاحبه
مقاله ها
نظرات