اخذ ISO 10004

اخذ ISO 10004

اخذ ISO 10004

12 خرداد 1401

اخذ ISO 10004 شرکت گسترش صنعت


با عنایت به پروردگار متعال و کوشش های جمیع پرسنل شرکت گسترش صنعت خاورمیانه ، موفق به اخذ ISO 10004 برای شرکت شدیم و امیدواریم در پناه الطاف حضرت حق ، بتوانیم در این مسیر استوارتر از همیشه و با ارائه خدمات و محصولاتی مطلوب تر به همراهان عزیز این شرکت خدمت کنیم.
مقاله ها
نظرات