تجهیز ساختمان مرکزی راه آهن

تجهیز ساختمان مرکزی راه آهن

تجهیز ساختمان مرکزی راه آهن

4 آذر 1399

تجهیز اداره کل راه آهن کشور به سامانه " استند دیجیتال تشخیص تب کرونا " توسط مجموعه گسترش صنعت خاورمیانهبا توجه به موج سوم کرونا و گسترش همه گیری بیماری در سطح جامعه ، مجموعه گسترش صنعت خاورمیانه ، اقدام به نصب و استقرار استند تشخیص تب کرونا در اداره کل راه آهن کشور ، نموده است و امید است با بهره گیری از این سیستم بتوان کمک شایانی در کنترل چرخه بیماری در سطح جامعه داشته باشیم و نصب و راه اندازی این سیستم در تمامی مناطق کشور و ایستگاه های راه آهن کشور سفر مسافران را ایمن سازیم.
مقاله ها
نظرات