انعقاد تفاهم نامه مشترک

انعقاد تفاهم نامه مشترک

انعقاد تفاهم نامه مشترک

15 اسفند 1401

انعقاد تفاهم نامه مشترک با شرکت کمباین سازی ایران
با عنایت به پروردگار متعال و کوشش های جمیع پرسنل شرکت گسترش صنعت خاورمیانه ، در پی مذاکرات صورت گرفته، تفاهمنامه ای مشترک بین شرکت گسترش صنعت خاورمیانه و شرکت کمباین سازی ایران منعقد گردید. امیدواریم این مهم سبب گسترش فعالیت های جاری این دو شرکت و ارائه محصولاتی جدید به هم میهنان عزیزمان گردد.

مقاله ها
نظرات