علائم کرونای انگلیسی و تفاوت‌های آن با ویروس کرونای فعلی

علائم کرونای انگلیسی و تفاوت‌های آن با ویروس کرونای فعلی

علائم کرونای انگلیسی و تفاوت‌های آن با ویروس کرونای فعلی

21 دی 1399

کرونای انگلیسی ابتدا سراغ افرادی می‌رود که تابحال مبتلا نشده اند، هیچ یک از گروه‌های سنی از آسیب‌های این ویروس در امان نیستند.بر اساس یافته های جدید محققان و همچنین اظهارات جدید دکتر مسعود مردانی در خصوص ویروس کرونا انگلیسی ، توجه شما را به ویدیو زیر جلب می کنیم .
 
 
 
مقاله ها
نظرات