علائم کرونای انگلیسی و تفاوت‌های آن با ویروس کرونای فعلی

علائم کرونای انگلیسی و تفاوت‌های آن با ویروس کرونای فعلی

علائم کرونای انگلیسی و تفاوت‌های آن با ویروس کرونای فعلی

21 دی 1399

کرونای انگلیسی ابتدا سراغ افرادی می‌رود که تابحال مبتلا نشده اند، هیچ یک از گروه‌های سنی از آسیب‌های این ویروس در امان نیستند.بر اساس یافته های جدید محققان و همچنین اظهارات جدید دکتر مسعود مردانی در خصوص ویروس کرونا انگلیسی ، توجه شما را به ویدیو زیر جلب می کنیم .
 
 
 
رونمایی و افتتاح سامانه ضد تگرگ گسترش صنعت

رونمایی و افتتاح سامانه ضد تگرگ گسترش صنعت با حضور معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

اطلاعات بیشتر
18 اسفند 1401
نظرات