اخذ پروانه فنی مهندسی

اخذ پروانه فنی مهندسی

اخذ پروانه فنی مهندسی

20 بهمن 1401

اخذ پروانه خدمات فنی و مهندسی


با عنایت به پروردگار متعال و کوشش های جمیع پرسنل شرکت گسترش صنعت خاورمیانه ، موفق به اخذ پروانه خدمات مهندسی برای شرکت شدیم و امیدواریم در پناه الطاف حضرت حق ، بتوانیم در این مسیر استوارتر از همیشه و با ارائه خدمات و محصولاتی مطلوب تر به همراهان عزیز این شرکت خدمت کنیم.
مقاله ها
نظرات