گسترش صنعت خاورمیانه گسترش صنعت ضد تگرگ تگرگ شکن Anti haila

تست ذرات مغناطیسی MT

تست ذرات مغناطیسی MT

تست ذرات مغناطیسی MT

2 آذر 1398

کلیه محصولات تولیدی شرکت گسترش صنعت خاورمیانه پس از فرایند فلز کاری مورد بررسی توسط سیستم بازرسی MT قرار میگیرد که محصولی کاملا بی عیب در اختیار مشتریان عزیز قرار گیرد.

تست ذرات مغناطیسی MT

از روش های تست غیر مخرب جوش در بازرسی جوش و سایر اجسام، بازرسی ذرات مغناطیسی MT می باشد که در این روش تست جوش به وسیله یک یا چند میدان مغناطیسی که در نزدیکی سطح مورد بازرسی قرار می گیرد . این روش از بازرسی جوش فقط در اجسامی که قابل مغناطیس شدن هستند مانند فولاد و آهن کاربرد دارد و ترک ، شکاف و ناپیوستگی سطحی آنها را مشخص می کند و هدف آن پیدا کردن عیوب سطحی جوش و منطقه متاثر از حرارت (H.A.Z) و عیوب زیر سطحی شامل ترکها (CRACK)  و سوراخهای کرمی راه یافته به سطح جوش و در نزدیکی سطح (WORM HOLES) می باشد. در این روش از تست غیر مخرب جوش میتوان ار یک آهنربای دائمی و یا یک آهنربای الکترومغناطیس استفاده کرد. زمانی که جریان فعال می شود میدان مغناطیسی ایجاد شده و هنگامی که میدان مغناطیسی با یک ناپیوستگی در عرض مواجه می شود خطوط شار ،یک میدان مغناطیسی نشت شار را تولید می کنند.اگر جسم و یا سطح مورد آزمایش را آغشته به مواد فرومغناطیس رنگی کنیم به علت اینکه شار مغناطیسی در هوا به خوبی منتقل نمی شود در مناطقی که دارای شکاف و ترک هستند جمع شده و به گسست کشیده می شوند و در نتیجه محلی که داری عیوب جوش می باشد به صورت خطوط رنگی مشخص می شوند.در بازرسی ذرات مغناطیسی MT ذرات مغناطیسی ممکن است به صورت پودر خشک و یا معلق در یک محلول مایع باشند که با یک رنگ قابل مشاهده یا رنگ فلورسنت تحت اشعه ماوراء رنگی شده باشند تا تشخیص ناپیوستگی به راحتی انجام شود. البته در پیدا کردن عیوب عمقی کاربرد ندارد و باید از سایر روش های تست غیر مخرب جهت بازرسی استفاده کرد. در این روش یک جریان الکتریکی بسیار قوی که تولید کننده میدان مغناطیسی باشد به منطقه جوش اعمال می شود. در اثر این عمل قطعه خاصیت آهن ربایی پیدا می کند. پس از آن ذرات و پودر های ریز فلزی روی سطح پاشیده می شود. این ذرات در اطراف عیوب تجمع می کنند. بدین ترتیب مکان عیب شناسایی می شود. کلیه محصولات تولیدی شرکت گسترش صنعت خاورمیانه پس از فرایند فلز کاری مورد بررسی توسط سیستم بازرسی MT قرار میگیرد که محصولی کاملا بی عیب در اختیار مشتریان عزیز قرار گیرد.

مقاله ها
نظرات