تجهیز پالایشگاه امام خمینی (ره)

تجهیز پالایشگاه امام خمینی (ره)

تجهیز پالایشگاه امام خمینی (ره)

16 تیر 1399

تجهیز پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند(پالایشگاه اراک) به سامانه " استند دیجیتال تشخیص تب کرونا " توسط مجموعه گسترش صنعت خاورمیانهبا توجه به موج دوم کرونا و گسترش همه گیری بیماری در سطح جامعه ، مجموعه گسترش صنعت خاورمیانه با همکاری پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند ، اقدام به نصب استند تشخیص تب کرونا در این واحد نموده است و امید است با بهره گیری از این سیستم بتوان کمک شایانی در کنترل چرخه بیماری در سطح جامعه داشته باشیم.
مقاله ها
نظرات