نظرسنجیرضایت مشتریان ما در اولویت نخست این مجموعه بوده لذا خواهشمند است فرم زیر را تکمیل فرمایید تا ضمن اطلاع از نظرات شما در صورت وجود کوچکترین نارضایتی نسبت به رفع آن اقدام نماییم. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

 

فرم نظرسنجی از مشتریان گسترش صنعت خاورمیانه: