خط مشی،استراتژی و اهداف
 
 

خط‌مشی HSE  گروه گسترش صنعت خاورمیانه در قبال فعالیت‌های مختلف، توسط مدیریت ارشد تصویب و به پرسنل نیز ابلاغ شده است. در تدوین این خط‌مشی موارد زیر لحاظ شده است :
 

 1. تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت HSE

 2. سازگاری با سایر خط مشی‌های جاری در گروه

 3. تعهد به رعایت الزامات قانونی و نیازمندیهای اصول حاکم بر نظامنامه

 4. ارتباط با فعالیت‌ها، محصولات و خدمات قابل ارائه توسط گروه و همچنین تأثیرات آنها بر HSE

 5. الزام شرکت به کاهش ریسک‌ها و عوامل بالقوه آسیب‌رسان بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی ناشی از فعالیت‌ها، تولیدات یا خدمات به پایین‌ترین حد ممکن


   

اهداف مستتر در خط مشی ، چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف خرد HSE  محسوب شده است. خط مشی  HSE در برگیرنده تعهد نسبت به موارد زیر می‌باشد:

 
 1. برقراری روش‌های اجرایی و ایجاد فرهنگ توجه به HSE  و کوشش در مسیر ایجاد محیط کاری با حداقل حوادث، بیماری ها و آسیب های زیست محیطی

 2. فراهم نمودن تسهیلات، تجهیزات ایمن و سالم و حفظ و نگهداری آنها در شرایط ایمن

 3. صراحت در بیان مشکلات و مسائل و همچنین ترویج مشارکت در طرح موضوعات HSE

 4. تدوین دوره‌های آموزشی به منظور افزایش توانمندی کارکنان برای انجام کار به طریق ایمن و حفظ سلامت آنها و فراهم نمودن شرایط لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین بالا بردن آگاهی کارکنان با استناد به مقررات عمومی HSE

 5. انجام سلسله فعالیت‌های تبلیغی سازمان یافته و منسجم برای بالا بردن دانش و آگاهی HSEتوجه صحیح نسبت به موضوعات محیط زیست و کوشش به منظور کاهش ریسک‌های ایمنی و بهداشتی وجنبه های زیست محیطی، به حداقل میزان ممکن شامل موارد زیر:

 
 1. مدیریت پسماند و مصرف بهینه منابع و انرژی

 2. کاهش و در صورت امکان اجتناب از برون‌ریز و خروجی‌های زیان‌آور برای محیط زیست

 3. مشارکت و الگو برداری در فعالیت‌های سازمانهای پیشرو در موضوعات زیست محیطی

 4. تلاش در جهت آرمان توسعه پایدار بر پایه موضوعات زیست محیطی

 5. کاهش عوامل بالقوه آسیب‌رسان و تأثیرات سوء زیست محیطی طرح‌های جدید و توسعه‌ای / خدمات و محصولات به حداقل میزان ممکن

 


مدیران و پرسنل گسترش صنعت خاورمیانه به اصول و عقاید زیر پایبند هستند:

 
 1. حوادث قابل پیشگیری هستند.

 2. حفظ محیط زیست، سلامت نیروی کار و صیانت از ایشان از بالاترین ارزش در گروه برخوردار است.

 3. یکی از اصول اساسی مدیریت موثر و قابل اطمینان، کارآمدی سیستم مدیریت HSE است.

 4. تمامی شرکت‌های تابعه گروه دارای رویکردی نظام‌مند در مدیریت HSE  جهت اطمینان از اجرای اصول و قواعد HSE  نیز بهبود عملکرد آن است.

 5. ورود به کسب‌و‌کارهای جدید در صورتی که مخاطرات جدی برای محیط ‌زیست و انسان نداشته باشد، مجاز است.

 6. کلیه پرسنل گروه در تمامی سطوح نسبت به اصول HSE  التزام عملی داشته و HSE  را یکی از وظایف مهم خود می‌دانند.

 


چشم‌انداز HSE  گروه گسترش صنعت خاورمیانه شامل موارد زیر است:

 
 1. ایجاد محیط کار سالم و دوستدار محیط زیست

 2. ارتقاء مستمر رتبهHSE  گروه در سطوح ملی و بین‌المللی

 3. دستیابی به مدیریت نظام‌مند، کارآمد و موثر HSE  منطبق با مدل شرکتهای برتر بین‌المللی

 


ارزشهای اخلاقی  HSE در گروه گسترش صنعت خاور میانه  به شرح زیر است:

 

 1. اولویت برنامه‌های HSE  در تصمیم‌گیری‌های گروه

 2. به حداقل رساندن صدمات جانی، مالی و زیست محیطی

 3. مدیریت کارآمد و موثر HSE  در کلیه فعالیت‌های اصلی و فرعی

 4. ارتقاء فرهنگ HSE  کلیه پرسنل گروه و پیمانکاران جهت رعایت اصول و قوانین

 5. پایبندی به قوانین و الزامات ملی و بین‌المللی و سایر الزامات قابل کاربرد با HSE